Vacatures

(scroll naar beneden voor de vacatures in alle bisdommen)
VACATURES bisdom Den Bosch

Gezocht dirigent te Nijmegen
In het Oecumenisch CityPastoraat Nijmegen is per 1 september 2018 een vacature voor CANTOR m/v met bevoegdheidsverklaring II of gelijkwaardig
Het Oecumenisch CityPastoraat heeft een bloeiende muziekpraktijk met een cantorij die circa 2 maal per maand aan de viering meewerkt.
Thuisbasis is de prachtige Stevenskerk van Nijmegen.
De cantor geeft in de vieringen leiding aan een cantorij van circa 15 zangers en aan de gemeentezang. Daarnaast leidt de cantor de wekelijkse cantorijrepetities en neemt hij/zij deel aan de bijeenkomsten van de liedkeuzecommissie en de werkgroep vieren.
Een uitgebreide profielschets kunt u vinden op www.ocp-nijmegen.nl/vacature 
Nadere informatie kunt u krijgen van William Agelink, voorzitter van de sollicitatiecommissie, tel 06-220 20 295 of via wagelink@xs4all.nl of bij Jetty Podt, organist in de Stevenskerk, tel 024-323 35 57 of via info@jettypodt.nl
Motivatiebrieven met CV kunnen tot 3 november 2018 worden gericht aan vacature@ocp-nijmegen.nl
Een proefdirectie kan deel uitmaken van de procedure.
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.02.2019)

Gezocht organist/pianist te Nijmegen
In Kerkkoor BASTA is op zoek naar een organist/pianist (m/v).
BASTA is een van drie kerkkoren van de Cenakelkerk in Berg en Dal bij Nijmegen. De kerk is onderdeel van het grootste museum van Nederland, edoch vol in gebruik voor de RK eredienst.
BASTA telt ruim twintig zangers in vier stemgroepen (SATB) en staat onder leiding van dirigente Hanneke van der Grinten. Het koor ondersteunt eenmaal in de vier weken de misviering op zondag en repeteert iedere vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. De organist/pianist ondersteunt de repetitie op de vrijdagavond voorafgaand aan een viering. De zondagse viering begint om 11.00 uur, de begeleider is dan vanaf 10.30 aanwezig. Tijdens de viering verzorgt de toetsenist enkele instrumentale stukken.
Het repertoire van BASTA is zeer divers, van religieuze meezingers tot (door de dirigente) zelf gecomponeerde liederen. Van Tallis tot Taizé, van Schütz tot spiritual. Wij zoeken een zeer muzikale organist/pianist die, samen met de dirigente, een creatieve invulling geeft aan de begeleiding. Lang niet alle partituren hebben een uitgeschreven piano- of orgelpartij.
De toetsenist declareert op uurbasis bij de parochie. De vergoeding zal gebaseerd worden op https://www.nsgv.nl/index.php/service/salariering
Contact: Erik de Nie, voorzitter BASTA. Reacties en CV naar: muziek@denie.nu
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.03.2019)

 

VACATURES bisdom Breda


VACATURES bisdom Groningen-Leeuwarden

Gezocht organist te Roden
De locatie Roden van de parochie H. Franciscus van Assisi (r.-k. kerk der Triniteit, Nieuweweg 11, 9301 GP Roden) is per direct op zoek naar een organist.
Het betreft de eerste zondag van de maand en op hoogtijdagen als het Triniteitskoor zingt. Dat is een meerstemmig gemengd koor van ongeveer 16 leden waarvan Meile Houtsma de dirigent is. Ook is het de bedoeling dat de organist aanwezig is op de repetitie voorafgaande aan de viering op dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 uur in de r.-k. kerk der Triniteit, Nieuweweg 11, 9301 GP Roden. De viering op zondag begint om 10:30 uur. Het koor zingt in om 9:30 of 9:45 uur.
Het repertoire van het Triniteitskoor bestaat uit zowel Nederlandse als Latijnse missen van verschillende componisten en uit de wisselende gezangen die veelal komen uit de bundel Gezangen voor Liturgie (GvL) en de 24-Kerkliederen van Henk Jongerius.
In de kerk staat een Adema-orgel uit 1890 met 8 registers; 1 manuaal met pedaal.
Salariëring en rechtspositie zijn volgens de richtlijnen van het bisdom.
Contactpersoon: mevr. Poelsma-Draisma, Tel. 050-5017354, e-mail: anpoels@planet.nl
De website van de parochie: http://www.franciscus-parochie.nl, e-mail parochie: secr.locroden@gmail.com
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.11.2018)

VACATURES bisdom Haarlem-Amsterdam

Gezocht dirigent i.c.m. organist (of), pianist (of), keyboardspeler te Amsterdam
De R.K. parochie van Het Nieuwe Verbond aan het Granpré Molièreplein 2, 1064 DG Amsterdam-Slotermeer (e-mail parochie: nwvrbond@xs4all.nl) is per januari 2019 op zoek naar een amateur dirigent/organist of dirigent/pianist of dirigent/keyboardspeler. Salariëring en rechtspositie zijn niet van toepassing; er is een onkostenvergoeding van € 40,00 per keer De repetities zijn op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur en de viering is op de 3e zondag van de maand om 10.30 uur. Het repertoire omvat Nederlandse, Engelse en Latijnse gezangen. Contactpersoon is de heer Aarts, e-mail jokha@12move.nl
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.02.2019)

Gezocht organist(e) te Naarden
De parochie van de H. Drieëenheid aan de Turfpoortstraat te Naarden is per direct op zoek naar een organist voor drie zondagse diensten (aanvang 09.00 uur) per maand. De organist begeleidt de repetities van het traditioneel gemengd koor op donderdagen van 19.00-22.00 uur. De kerk beschikt over een nieuw tweeklaviers elektronisch Hauptwerk IV orgel met 28 registers.
Salariëring en rechtspositie zijn volgens de richtlijnen van het bisdom.
Als nadere bijzonderheid kan gemeld worden dat de gehele koorzolder en het orgel zijn verbouwd en vernieuwd in 2018. Het oude Johannes orgel is vervangen door een hauptwerkversie. De speeltafel heeft houten klavieren en pedaal.
Contactpersoon is de heer Philipse, tel. 06-51.09.59.24, e-mail: info@pietphilipse.nl
Gegevens parochie: tel. 035-694.35.88, e-mail: van.waes-schmedding@planet.nl; website: http://www.heilige-drie-eenheid.nl/index.php
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.01.2019)

Gezocht dirigent/organist te Amsterdam
Het bestuur van de St. Franciscus Xaveriuskerk (‘De Krijtberg’), Singel 448 te Amsterdam roept in verband met het vertrek per 1 april 2019 van de huidige functionaris sollicitanten op voor de functie van dirigent/organist van de gregoriaanse Schola cantorum.
Taakomschrijving:
- Het leiden van de gregoriaanse Schola cantorum tijdens de wekelijkse Latijnse liturgische vieringen en repetities. Het gregoriaans wordt gezongen naar de semiologische inzichten volgens Solesmes.
- Het op het orgel begeleiden van de gregoriaanse volkszang tijdens de liturgische vieringen.
- Het zingen van de gregoriaanse solistische gezangen zoals de Graduale- of Tractusverzen, de Chronista-partij in de gregoriaanse passie, enz.
Wat wij vragen van de functionaris:
• De kandidaat dient affiniteit te bezitten met de Latijnse liturgie en in het bezit te zijn van de vereiste diploma’s c.q. bevoegdheden.
• De Latijnse Hoogmis is op zondagmorgen om 11.00 uur. De wekelijkse repetitie is op maandagavond van 19.30-21.00 uur. In overleg met de leden van de schola is een andere repetitieavond niet bij voorbaat uitgesloten.
• De Schola cantorum bestaat uit 7 mannen in de leeftijd van 35 tot 75 jaar.
• In de Krijtberg staat een groot 2-klaviers Adema-orgel uit 1907, dat in 1985 gerestaureerd is en sindsdien bij de firma Adema in onderhoud is.
De honorering is volgens de richtlijnen van het Nederlandse episcopaat.
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de huidige functionaris Lourens Stuifbergen, mobiel 06-14385995 of via email lbhmstuifbergen@gmail.com
Sollicitaties richten naar rector B. Frie SJ, rector@krijtberg.nl
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.03.2019)

VACATURES bisdom Rotterdam

Gezocht organist(e) te Sassenheim
De Sassenheimse parochiekern St. Pancratius van de parochie Sint Maarten is per direct op zoek naar een nieuwe organist(e).
Werkzaamheden:
• Het begeleiden van het Gemengd Koor St. Pancratius, waarbij de heren een eigen repertoire hebben, bij:
- de wekelijkse repetities op donderdagavond;
- de kerkelijke vieringen op zondagmorgen (2 á 3 keer per maand);
- uitvaarten en huwelijksvieringen.
• Deelname aan de muziek-/planningscommissie van het Gemengd Koor.
• Overleg met voorganger en dirigente omtrent de vieringen.
• Het begeleiden tijdens vieringen met samenzang.
• Het bespelen van het Vermeulenorgel en het Vollebregtorgel.
• Supervisie over het instrumentarium; het kunnen uitvoeren van het tussentijds stemmen van de instrumenten en het repareren van kleine technische problemen.
Vereisten:
• Bevoegdheid Master orgel / afgestudeerd kerkmusicus (of vergelijkbaar).
Wij bieden:
• Salariëring en rechtspositie volgens de Interdiocesane Regeling Kerkmusicus waarbij rekening wordt gehouden met de opleiding en ervaring.
De sollicitatieprocedure zal bestaan uit twee rondes:
• Op basis van de ingezonden sollicitatiebrieven wordt een selectie van de sollicitanten uitgenodigd tot gesprek met de pastoraatgroep en met het bestuur van het Gemengd Koor ter nadere kennismaking
• Op basis van het gesprek wordt een selectie van de sollicitanten uitgenodigd voor een proefspel.
Sollicitanten worden uitgenodigd vóór 8 september hun CV en motivatiebrief te sturen naar:
Parochie Sint Maarten
Parochiekern St. Pancratius, Hoofdstraat 188, 2171 BM Sassenheim, e-mail: sintpancratius@parochiesintmaarten.nl
Voor meer informatie 0252-211568
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.11.2018)

Gezocht organist te Haastrecht
De St Barnabasparochie te Haastrecht (gemeente Krimpenerwaard) is voor het gemengde kerkkoor St Cecilia met onmiddellijke ingang op zoek naar een organist(e). Het koor bestaat uit 27 leden en zingt 2 zondagen per maand in de hoogmis van 11.00 uur en op hoogtijdagen. Het repertoire bestaat met name uit Nederlandse, Latijnse missen en gezangen. De repetities zijn op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.
De voorkeur gaat uit naar een organist met bevoegdheid KM II. Salariëring en rechtspositie volgens de normen van het bisdom Rotterdam.
Informatie bij dirigente Henriette van Dijk (06–24603398; henriette.vandijk@hotmail.com) of bij Pastoor van der Mee, tel. 0182 - 382455, e-mail: vandermee@kerkmail.nl
Schriftelijke reacties naar RK Kerkbestuur, Wal 61, 2871 BC Schoonhoven.
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.01.2019)

Gezocht dirigent te Schoonhoven
De H. Bartholomeusparochie te Schoonhoven is met ingang van 1 januari 2019 op zoek naar een koordirigent(e) voor het gemengde kerkkoor Sursum Corda. Het koor bestaat uit 22 leden (10 sopranen, 8 alten, 2 tenoren en 2 bassen) en zingt 2 zondagen per maand in de hoogmis van 9.30 uur en op hoogtijdagen, behalve in de zomervakantie (2 maanden).
De repetitie van Sursum Corda is op maandagavond van 20.00-22.00 uur. Het repertoire is gevarieerd: Meerstemmige Latijnse en Nederlandse missen en Nederlandse- en Engelse liederen.
Wij zoeken een dirigent(e) met liefst de meerjarige dirigentenopleiding (bevoegdheid III, diploma 'Kerkmusicus III') en bekendheid met het kerkelijk repetoire.
Reacties naar mw. I. van IJzeren (voorzitter), e-mail ine.ijzeren@gmail.com of Pastoor van der Mee, tel. 382455, e-mail vandermee@kerkmail.nl
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.02.2019)

Gezocht dirigent te Schoonhoven
Het dameskoor van de parochie Augustinus (kern H. Willibrord) te Oegstgeest is met ingang van 1 januari 2019 op zoek naar een koordirigent(e). Het koor bestaat uit 22 leden en wordt door een professionele organist begeleid. Het koor repeteert op donderdagavond van 19.30 - 21.30 uur en zingt op iedere 1e zondag van de maand een viering. Het repertoire bestaat uit Latijnse en Nederlandse missen en Nederlandse (en soms anderstalige) liederen.
Reacties naar mw. Koppers (secretaris), tel. 06-16627836, e-mail sophiakoppers@gmail.com
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.02.2019)

Gezocht pianist te Pijnacker
Het jongerenkoor Salvation uit Pijnacker is op zoek naar een pianist.
Het koor bestaat uit 12 enthousiaste jongeren, die onder leiding van dirigent Bart de Jong eigentijdse liederen instuderen.
De repetities zijn op maandagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur. Plaats: Parochiehuis Pijnacker, gelegen naast Randstadrail.
We zingen tijdens de vieringen in de RK Joannes de Dooperkerk op zaterdagavond. Het gaat om ca. 10 vieringen per jaar. Aanvang viering 19.00 uur.
Lijkt het je wat om ons, uiteraard tegen een vergoeding,  te komen ondersteunen: neem contact op met Annie v.d. Burg, tel. 06-51.52.92.03 of annievdburg@outlook.com  
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.02.2019)

Gezocht organist(e)/pianist(e) te Zotermeer
Het Genesarethkoor verbonden aan de Genesarethkerk, Monnikenbos 10, Zoetermeer, is per direct op zoek naar een organist(e) of pianist(e) voor het muzikaal ondersteunen van de repetities op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur en de vieringen op de 1ste zondag van de maand en op bijzondere christelijke feestdagen. Het repertoire bevat o.a. latijnse missen/gezangen, meerstemmige kerkelijke liederen en gezangen uit de bundel GvL (Gezangen voor liturgie). Hoewel de koorleden niet meer tot de jongste behoren, de leeftijd is gevarieerd, is de onderlinge sfeer bijzonder goed.
Het koor bestaat uit 26 koorleden waarvan 8 sopranen, 8 alten, 5 tenoren, 5 bassen en de dirigente. De koorleden zijn muzikaal en zeer gemotiveerd.
Dat laatste blijkt uit de wekelijkse opkomst voor de repetities die alleen verzuimd worden met geldige reden.
Mocht bovenstaande u aanspreken, neem dan contact op met Truus van Druten, voorzitter van het Genesarethkoor,
Door middel van een e-mail: van.druten@ziggo.nl of per telefoon 079-3615108
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.03.2019)

 

VACATURES bisdom Utrecht

Gezocht dirigent te Montfoort - Linschoten

Het gemengde koor St-Caecilia van de Parochie de H. Drie-eenheid Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper Montfoort – Linschoten, zoekt met ingang van januari 2019 een dirigent/e. Het koor bestaat uit 35 enthousiaste leden. Binnen de ondersteuning van de Nederlandstalige liturgie heeft het koor een uitgebreid repertoire opgebouwd aan liturgische gezangen uit de bundel GvL. en meerstemmige missen en motetten in het Nederlands en het Latijn. Ook wordt er Duits en soms Engels gezongen. Het koor wil dit repertoire op peil houden, maar ook uitbreiden en vernieuwen.
We hebben een liederen-/liturgiecommissie, die ervoor zorgt dat de liederen aansluiten met de lezingen in de viering.
Wij beschikken over 2 zeer deskundige organisten die ons wisselend ondersteunen op het mooie orgel in de kerk.
De wekelijkse repetitie is op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in een aangrenzende verwarmde ruimte aan de kerk met een eigen oefenorgel waar ook de koffie gedronken wordt.
Afhankelijk van het Liturgisch rooster ondersteunt het koor de liturgie twee maal per maand op zondagmorgen om 10.00 uur.
Kennis van liturgie en gezelligheid is bij ons ook een belangrijke factor. Aanstelling en salariëring geschieden volgens richtlijnen van het bisdom.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de huidige dirigente mevr. Mayke Vendrig 0183-359959
En voor inlichtingen en sollicitatie voorzien van motivatie en CV kunnen voor 1-12-2018 worden gericht aan Gerard van Vliet, voorzitter van het koor,
06-13947830 of per e-mail: genvvliet7@hotmail.com
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.02.2019) 

Gezocht dirigent te Kampen
In de R.K. Thomas a Kempis Parochie zijn we voor de locatie Kampen per 1-1-2019, in overleg eerder, op zoek naar een enthousiaste dirigent (M/V) voor de Buitenkerk in Kampen. De dirigent heeft de muzikale leiding van het ‘Buitenkerkkoor’. Dit gemengde koor repeteert elke donderdagavond en zingt wekelijks in de zondagse viering. De dirigent beschikt over een afgeronde dirigentenopleiding, heeft ervaring, kan goed contact maken
met het koor en de kerk. De dirigent kan goed pianospelen, want bij uitzondering moet hij/zij de taakdirigent/pianist kunnen combineren.
Op zondag repeteert het koor voorafgaand aan de viering de muziek met de organist. Het koor heeft een uitgebreid repertoire van een- en meerstemmige kerkmuziek opgebouwd. Het Buitenkerkkoor is een gemotiveerd, enthousiast en trouw koor.
Honorarium is conform de richtlijnen van het bisdom.
Wij willen met name dirigenten uit de regio rond Kampen uitnodigen om te solliciteren.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met:
het secretariaat van het koor: Ria Koopmans, e-mail: riakoopmans5@gmail.com
of met de voorzitter: Cor Rook, e-mail: info@thomasakempisparochie.nl
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.01.2019)

Gezocht dirigent te Amersfoort
Koor 2Gether zoekt dirigent. 2Gether is een middenkoor dat hoort bij de parochie van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en bestaat uit ongeveer 25 leden. Het repertoire bestaat uit modern liturgisch repertoire, zowel in het Nederlands als in andere talen zoals Engels, Spaans en Afrikaans. Het koor wordt begeleid door een pianist en een fluitiste. De liederen zijn meest drie- of vierstemmig. Eenmaal per week repeteert het koor op woensdagavond van 20.00–21.30 uur in de Heilig Kruiskerk in Amersfoort. Regelmatig verzorgt het koor de zang tijdens de viering op zondagochtend in één
van de kerken binnen de parochie.
Wij zoeken een dirigent die het koor inspirerend leiding kan geven, kennis heeft van de katholieke liturgie, iets aan stemvorming kan doen en passende liederen zoekt. Salariëring is volgens de richtlijnen van het bisdom. Contactpersoon is: Loes Lerou (voorzitter). E-mail: loes.lerou49@gmail.com
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.01.2019)

Kerkmusicus biedt zich aan

 

Afdrukken E-mailadres

footerlogo2016
 
favicon