Home

Landelijk bureau NSGV

Landelijk secretariaat NSGV
Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
Tel. +31(0)10-281 51 71 (ma. t/m do. 9.00 - 16.30 uur)
Tel. +31(0)6-361 456 94 (privénummer coördinator NSGV)
E-mail: nsgvlandelijk@gmail.com
Internet: www.nsgv.nl

Zomercursus gregoriaans
De Stichting Amici Cantus Gregoriani organiseert, in samenwerking met de afdeling Oude Muziek van het Koninklijk Conservatorium, een bijzondere Zomercursus Gregoriaans van 23 tot en met 27 augustus 2021 in de Kloosterkerk in Den Haag. Ga naar het volledige bericht.

nsgv trofee 02 foto ter publicatieDe Sculptuur, het nieuwe ereteken van de NSGV wordt steeds vaker gevraagd!
De sculptuur is het nieuwe ereteken van de NSGV dat uitgereikt kan worden bij gelegenheid van jubilea van koren, dirigenten, organisten en andere personen die zich bijzonder verdienstelijk maakten ten aanzien van de kerkmuziek. Een sculptuur kost € 65,00 (exclusief graveren). Op de sculptuur kan voor een meerprijs van € 12,25 een tekst worden gegraveerd.

Verruiming criteria medaille voor 'bijzondere verdiensten'
De bestaande criteria luiden:
1. toekenning geschiedt aan een persoon, een koor of een instelling als onderscheiding voor bijzondere verdiensten ten aanzien van of ten dienste van de kerkmuziek, niet alleen in, maar ook buiten de eigen parochie, op minstens bovenplaatselijk dan wel regionaal niveau.
2. Dit ereteken wordt niet toegekend aan personen die naast hun kerkmuzikale werk ook op andere terreinen buiten de kerkmuziek veel voor een parochie hebben betekend of aan kerkmusici die op meerdere plaatsen hun kerkmuzikale functie hebben uitgeoefend.
Daaraan is nu een derde criterium toegevoegd:
3. Omdat de liturgisch-muzikale praktijk intussen sterk is veranderd, kan de medaille voor ‘bijzondere verdiensten’ nu ook worden uitgereikt aan kerkmusici met de kerkelijke bevoegdheid I, II of III bij gelegenheid van hun veertigjarig jubileum of meer, naast de gouden medaille waarop ieder koorlid recht heeft bij dit jubileum. In deze tijd is het een bijzondere verdienste als zij dit vak (meer dan) veertig jaar uitoefenen.

Liturgische kalender C-jaar
De liturgische kalender van het C-jaar (van Advent 2021 t/m Christus Koning 2022) is nu te downloaden op Liturgische kalender van het C-jaar (pdf)

Gregoriusbibliotheek online raadplegen
Sinds 1904 is de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het bezit van een bijzondere rijke en uitgebreide bibliotheek. Op dit moment beslaat de bibliotheek 175 meter, ca. 7000 titels in 16000 banden/omslagentitels.
Met ingang van heden is de complete catalogus van de Gregoriusbibliotheek van de NSGV digitaal te raadplegen via de volgende link: Catalogus Gregoriusbibliotheek

GREGORIUSBLAD - multimediaal

cover decnr 2021Hoe kan een liturgiekoor ook buiten de kerk zinvol opereren? Wilt u kennis maken met veelzijdig musicus Petra Veenswijk? Meer weten van leven en werken van componist Michael Praetorius? Op de hoogte zijn van nieuwe muzikaal-liturgische uitgaven? En nog veel meer? Lees het allemaal in het decembernummer 2021 van het Gregoriusblad, dat binnenkort verschijnt!

Wilt u luisteren naar opnamen van composities en bewerkingen uit de GB-Muziekbijlagen? Klik hier!

Voor informatie, abonnementen én losse nummers van het Gregoriusblad en Muziekbijlagen:
NSGV abonnementen
Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
T (101) 281 51 71
gregoriusblad@gmail.com

Abonnementsprijs voor Nederland met ingang van 1 januari 2021:
€ 57,00 (met automatische machtiging);
voor het buitenland: € 67,00;
losse afleveringen van zowel GB als Muziekbijlagen: € 12,95.

                   ****************

In het maartnummer 2020 van het Gregoriusblad reflecteerde Anthony Zielhorst over het belang van meditatieve muziek als gids voor liturgische muziek. Hij vergeleek daarin onder meer de muziek van Douwe Eisenga met die van Arvo Pärt. Via de Facebookpagina van Eisenga ontstond een levendige discussie over dit onderwerp.
Naar aanleiding daarvan stellen wij hier graag de integrale versie van dit GB-artikel beschikbaar. Klik hier om deze te lezen.
Beluister
*For Mattia – Douwe Eisenga
*Veni Creator – Arvo Pärt
In de Muziekbijlage van het maartnummer 2021 vindt u een instrumentale compositie voor Advent en Veertidagentijd van Douwe Eisenga.

                    *****************