Home

Landelijk bureau NSGV

Landelijk secretariaat NSGV
Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
Tel. +31(0)10-281 51 71 (ma. t/m do. 9.00 - 16.30 uur)
Tel. +31(0)6-361 456 94 (privénummer coördinator NSGV)
E-mail: nsgvlandelijk@gmail.com
Internet: www.nsgv.nl
 

OPROEP: Wie weet waar het Graduale van Gemert is gebleven?
Het 17e eeuwse Graduale van Gemert dat tot omstreeks 2000 behoorde tot de Collectie-Bruning in het klooster van de franciscanen in Weert is daar niet meer aangetroffen!
Men is naarstig op zoek naar dit topstuk uit de collectie.
Ga naar het volledige bericht
Ga naar de foto’s van het graduale

Zomercursus gregoriaans
De Stichting Amici Cantus Gregoriani organiseert, in samenwerking met de afdeling Oude Muziek van het Koninklijk Conservatorium, een bijzondere Zomercursus Gregoriaans van 23 tot en met 27 augustus 2021 in de Kloosterkerk in Den Haag. Ga naar het volledige bericht.

nsgv trofee 02 foto ter publicatieDe Sculptuur' het nieuwe ereteken van de NSGV nu te koop!
De sculptuur is een nieuw ereteken van de NSGV dat uitgereikt kan worden bij gelegenheid van jubilea van koren, dirigenten, organisten en andere personen die zich bijzonder verdienstelijk maakten ten aanzien van de kerkmuziek. Een sculptuur kost € 65,00 (exclusief graveren). Op de sculptuur kan voor een meerprijs van € 11,50 een tekst worden gegraveerd.

Verruiming criteria medaille voor 'bijzondere verdiensten'
De bestaande criteria luiden:
1. toekenning geschiedt aan een persoon, een koor of een instelling als onderscheiding voor bijzondere verdiensten ten aanzien van of ten dienste van de kerkmuziek, niet alleen in, maar ook buiten de eigen parochie, op minstens bovenplaatselijk dan wel regionaal niveau.
2. Dit ereteken wordt niet toegekend aan personen die naast hun kerkmuzikale werk ook op andere terreinen buiten de kerkmuziek veel voor een parochie hebben betekend of aan kerkmusici die op meerdere plaatsen hun kerkmuzikale functie hebben uitgeoefend.
Daaraan is nu een derde criterium toegevoegd:
3. Omdat de liturgisch-muzikale praktijk intussen sterk is veranderd, kan de medaille voor ‘bijzondere verdiensten’ nu ook worden uitgereikt aan kerkmusici met de kerkelijke bevoegdheid I, II of III bij gelegenheid van hun veertigjarig jubileum of meer, naast de gouden medaille waarop ieder koorlid recht heeft bij dit jubileum. In deze tijd is het een bijzondere verdienste als zij dit vak (meer dan) veertig jaar uitoefenen.

Liturgische kalender B-jaar
De liturgische kalender van het B-jaar (van Advent 2020 t/m Christus Koning 2021) is nu te downloaden op Liturgische kalender van het B-jaar (pdf)

Gregoriusbibliotheek online raadplegen
Sinds 1904 is de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het bezit van een bijzondere rijke en uitgebreide bibliotheek. Op dit moment beslaat de bibliotheek 175 meter, ca. 7000 titels in 16000 banden/omslagentitels.
Met ingang van heden is de complete catalogus van de Gregoriusbibliotheek van de NSGV digitaal te raadplegen via de volgende link: Catalogus Gregoriusbibliotheek

GREGORIUSBLAD - multimediaal

Het decembernummer 2020 van het Gregoriusblad gaat verschijnen.
Mis het niet! In deze editie onder meer:
Erik Heijerman vraag zich in zijn column af aan welke criteria een hedendaags liturgisch lied moet voldoen; en bespreekt elders in deze editie tevens uitgebreid het leven en het werk van de Franse organist en componist Louis Vierne – 150 jaar geleden geboren;
Martin Hoondert geeft in het laatste in een serie van vier hoofdartikelen concrete mogelijkheden om een weg te vinden in de veelheid van liturgisch repertoires;
Hanna Rijken belicht leven en werken de 75 jaar geworden veel gezongen componist John Rutter;
Kees van Mechelen interviewt Hendrikje van den Berg, kerkmusicus te Leeuwarden;
Anthony Zielhorst bespreekt twee belangrijke uitgaven rond de twee delen van het Graduale Novum;
en Ir. Henk Kooiker vertelt u alles over de eerste restauratiefase van een van de grootste orgels in ons land. Verschueren bouwde het in 1935 in de St. Catharinakerk te Eindhoven.

Lees het allemaal in het  decembernummer 2020 van het Gregoriusblad. Nog beter: Neem een abonnement!

                   ****************

In het maartnummer 2020 van het Gregoriusblad reflecteerde Anthony Zielhorst over het belang van meditatieve muziek als gids voor liturgische muziek. Hij vergeleek daarin onder meer de muziek van Douwe Eisenga met die van Arvo Pärt. Via de Facebookpagina van Eisenga ontstond een levendige discussie over dit onderwerp.
Naar aanleiding daarvan stellen wij hier graag de integrale versie van dit GB-artikel beschikbaar. Klik hier om deze te lezen.
Beluister
*For Mattia – Douwe Eisenga
*Veni Creator – Arvo Pärt

                    *****************

Wilt u luisteren naar opnamen van composities en bewerkingen uit de Muziekbijlagen? Klik hier!

De afleveringen van het Gregoriusblad en de bijbehorende muziekbijlagen bij het maart- en septembernummer zijn ook los te bestellen.
Klik hier om naar de website te gaan.