Vacature opgeven

N.B.: Als u zich wilt aanbieden als kerkmusicus, stuurt u dan een e-mail naar info@nsgv.nl
bluebar
Gegevens parochie
Naam parochie(*)
Ongeldige invoer

Bisdom(*)
Ongeldige invoer

Adres parochie(*)
Ongeldige invoer

Postcode parochie(*)
Ongeldige invoer

Telefoon parochie
Ongeldige invoer

E-mail parochie(*)
Ongeldige invoer

Website parochie
Ongeldige invoer

Is op zoek naar een
Ongeldige invoer

Anders, te weten
Ongeldige invoer

Functie vacant per
Ongeldige invoer

Bijzonderheden
Ongeldige invoer

De gezochte kandidaat is
Ongeldige invoer

Verschil amateur en professional:
Amateur kerkmusici en professionele kerkmusici zijn beide noodzakelijk in de kerkmuzikale praktijk. Er zijn grote verschillen in het niveau van kennis en vaardigheden tussen amateurs onderling. Er zijn significante verschillen in het niveau van kennis en vaardigheden tussen amateurs en professionals. Van de amateur kan niet dezelfde kwaliteit in vaardigheid en kennisniveau verwacht worden, die men van de professional (kerkmusici in niveau I en II) wel kan eisen. Kijk zowel bij de amateur als bij de professional welke cursussen en/of opleidingen de musicus heeft gevolgd.
Kijk bij www.isok.nl onder ‘werkgever’ bij het schema “Diplomering en bevoegdheidsverklaring kerkmusici I, II en III”. Bij de NSGV in de diverse bisdommen kan worden nagevraagd welk cursusaanbod er doorgaans is en wat het niveau van de kerkmuziekcursussen is.
bluebar
Gegevens over de functie van dirigent
Aanvangstijd dienst 1 zondag dirigent
Ongeldige invoer

Aanvangstijd dienst 2 zondag dirigent
Ongeldige invoer

Aanvangstijd dienst op zaterdag dirigent
Ongeldige invoer

De dirigent geeft leiding aan koor 1
Ongeldige invoer

De dirigent geeft leiding aan koor 2
Ongeldige invoer

De dirigent geeft leiding aan koor 3
Ongeldige invoer

De dirigent geeft leiding aan koor 4
Ongeldige invoer

Dag en tijden van koorrepetitie 1 dirigent
Ongeldige invoer

Dag en tijden van koorrepetitie 2 dirigent
Ongeldige invoer

Dag en tijden van koorrepetitie 3 dirigent
Ongeldige invoer

Dag en tijden van koorrepetitie 4 dirigent
Ongeldige invoer

Aantal koorleden dirigent koor 1
Ongeldige invoer

Aantal koorleden dirigent koor 2
Ongeldige invoer

Aantal koorleden dirigent koor 3
Ongeldige invoer

Aantal koorleden dirigent koor 4
Ongeldige invoer

Salarïering dirigent en rechtspositie
Ongeldige invoer

volgens de richtlijnen van het Bisdom

(meer gedetailleerde gegevens over de totale omvang van de functie, dus eventueel inclusief diensten op hoogtijdagen, vergaderuren en emolumenten kunnen worden aangevraagd bij de contactpersoon)
bluebar
Gegevens over de functie van organist
Aanvangstijd dienst 1 zondag organist
Ongeldige invoer

Aanvangstijd dienst 2 zondag organist
Ongeldige invoer

Aanvangstijd dienst op zaterdag organist
Ongeldige invoer

De organist begeleidt koorsoort koor 1
Ongeldige invoer

De organist begeleidt koorsoort koor 2
Ongeldige invoer

De organist begeleidt koorsoort koor 3
Ongeldige invoer

De organist begeleidt koorsoort koor 4
Ongeldige invoer

Dag en tijden van organistrepetitie 1
Ongeldige invoer

Dag en tijden van organistrepetitie 2
Ongeldige invoer

Dag en tijden van organistrepetitie 3
Ongeldige invoer

Dag en tijden van organistrepetitie 4
Ongeldige invoer

De organist begeleidt diensten met samenzang (dus zonder koor) op

Ongeldige invoer

Het orgel is gebouwd door orgelmaker
Ongeldige invoer

In het jaar
Ongeldige invoer

Het aantal registers van het orgel is
Ongeldige invoer

Het aantal klavieren van het orgel is
Ongeldige invoer

Salarïering organist rechtspositie
Ongeldige invoer

volgens de richtlijnen van het Bisdom

Nadere bijzonderheden
Ongeldige invoer

(meer gedetailleerde gegevens over de totale omvang van de functie, dus eventueel inclusief diensten op hoogtijdagen, vergaderuren en emolumenten kunnen worden aangevraagd bij de contactpersoon)
bluebar
Gegevens over de functie van de organist/dirigent (gecombineerde functie):
Aanvangstijd dienst 1 zondag organist dirigent
Ongeldige invoer

Aanvangstijd dienst 2 zondag organist dirigent
Ongeldige invoer

Aanvangstijd dienst op zaterdag organist dirigent
Ongeldige invoer

De organist dirigent begeleidt koorsoort 1
Ongeldige invoer

De organist dirigent begeleidt koorsoort 2
Ongeldige invoer

De organist dirigent begeleidt koorsoort 3
Ongeldige invoer

De organist dirigent begeleidtkoorsoort 4
Ongeldige invoer

Dag en tijden van organist dirigent repetitie 1
Ongeldige invoer

Dag en tijden van organist dirigent repetitie 2
Ongeldige invoer

Dag en tijden van organist dirigent repetitie 3
Ongeldige invoer

Dag en tijden van organist/dirigent repetitie 4
Ongeldige invoer

De Dag en tijden van organist/dirigent repetitie begeleidt diensten met samenzang

Ongeldige invoer

Het orgel organist/dirigent is gebouwd door orgelmaker
Ongeldige invoer

In het jaar organist/dirigent
Ongeldige invoer

Het aantal registers van het orgel organist/dirigent is
Ongeldige invoer

Het aantal klavieren van het orgel organist/dirigent is
Ongeldige invoer

Nadere bijzonderheden organist/dirigent
Ongeldige invoer

(meer gedetailleerde gegevens over de totale omvang van de functie, dus eventueel inclusief diensten op hoogtijdagen, vergaderuren en emolumenten kunnen worden aangevraagd bij de contactpersoon)
Toelichting en/of andere relevante informatie bluebar
Gegevens van de contactpersoon
Naam contactpersoon(*)
Ongeldige invoer

Geslacht(*)
Ongeldige invoer

Adres contactpersoon(*)
Ongeldige invoer

Postcode contactpersoon (*)
Ongeldige invoer

Woonplaats contactpersoon(*)
Ongeldige invoer

Telefoon contactpersoon
Ongeldige invoer

Mobiel contactpersoon
Ongeldige invoer

E-mail contactpersoon(*)
Ongeldige invoer

Sollicitanten kunnen zich aanmelden tot(*)
Ongeldige invoer

Sollicitanten kunnen zich aanmelden tot

Kijk voor meer informatie voor kerkbestuurders en kerkmusici/sollicitanten op www.isok.nl onder ‘werkgever’ en ‘werknemer’.
Captcha code(*)
Captcha code
Ongeldige invoer

Akkoord met gegevensverwerking(*)
Ongeldige invoer

footerlogo2016
 
favicon