Onderscheidingen

Onderscheidingen

Aanvragen van onderscheidingen

De onderscheidingen gaarne tenminste TWEE MAANDEN VOOR de uitreiking aanvragen.

Parochiebesturen en koorbesturen kunnen personen die zich verdienstelijk maken voor de muziek in de liturgie bij gelegenheid van een jubileum voordragen voor toekenning van een door de NSGV ingestelde kerkelijke onderscheiding (ereteken) . De voorwaarden en procedure voor het aanvragen van een dergelijke onderscheiding zijn voor elk bisdom gelijk.

Het aanvraagformulier dient te worden toegestuurd aan:

Diocesane instelling voor liturgische muziek Sint-Gregorius
Koningin Emmaplein 3
3016 AA  Rotterdam
email: secretaris.disg@bisdomrotterdam.nl
Ook voor vragen kunt u hier terecht.

Juli, augustus en september 2019

RK Parochie H. Franciscus, O.L.V. Geboorte, Rijpwetering - Dameskoor Rijpwetering/Oud Ade
Mevr. M.J.Th. van der Hoorn-Hoogenboom eremedaille in goud 40  
De heer P.M. van der Meer eremedaille in goud 40 organist
Mevr. J.P.M. Hillebrand-Heemskerk eremedaille in zilver 25  
Mevr. P.E. Wortman-Veenhof aanvullend insigne 50  
Mevr. M.A.C. van der Geest-de Jong eremedaille in goud 40  
RK Parochie De Vier Evangelisten, Den Haag - Deo Sacrum
mevr. J.H.M. de Hingh-Berkemeijer eremedaille in zilver 25  
mevr. M.A.A. van der Hulst-Kester eremedaille goud+aanvullend insigne 50  
RK Parochie H. Augustinus, H. Laurentius en Moeder Gods, Voorschoten - Laurentiuskoor
C.W.G. Smolders eremedaille goud+aanvullend insigne 50  
RK Parochie Maria Sterre der Zee, H. Jacobus de Meerdere, Den Haag - Cantemus Domino
H.J.B. Trompper eremedaille goud+aanvullend insigne 50  

 

De uitgebreide lijst met jubilarissen vanaf eind 2009 kunt u vinden op onze website.

 

  • Hits: 936
footerlogo2016
 
favicon