Nieuwe visie van Paus Franciscus op koren en kerkmuziek

Paus FranciscusOnlangs heeft paus Franciscus twee belangrijke toespraken gehouden over het belang van koren en kerkmusici. Op 28 september 2019 sprak hij tot dirigenten en organisten die lid zijn van de Italiaanse korenvereniging Santa Caecilia. In die toespraak omschrijft hij de functie van het koor als een gekwalificeerde stem van spiritualiteit, gemeenschap, traditie en liturgische cultuur. Met deze omschrijving verbreedt hij de gangbare visie op de functie van het koor. De toewijding van koren vertegenwoordigt volgens hem een manier van evangelisatie op alle niveaus: van kinderen tot volwassenen. Ook dat perspectief is nieuw.

Bekijk de integrale Engelse tekst.

Op 9 november jl. sprak paus Franciscus tot de deelnemers aan de derde internationale kerkmuziekconferentie. Het thema van dit congres luidde: 'Kerk, muziek, uitvoerenden: een noodzakelijke dialoog'. De paus beklemtoont het belang van zowel de constante muziek-technische vorming als de innerlijke vorming. Wat dat laatste betreft gaat het om de ontwikkeling van een gevoeligheid en geest in dienst van de kunst en in dienst van de gemeenschap, een bewustzijn dat de uitvoerder uitdrukking geeft aan het onuitsprekelijke door het gebruik van woorden en muzikale middelen die allesoverstijgend zijn. Het gaat er om een soort 'sacramentaliteit' over te dragen aan de luisteraar. Wij mogen volgens Franciscus daarbij nooit vergeten dat er altijd sprake is van een dialoog tussen componist, werk en uitvoerder; een driewegconversatie. Schoonheid, muziek en andere kunsten stellen ons in staat kennis te nemen van Gods grootheid. De interpretatie van die realiteit is essentieel. Meer dan ooit hebben mensen in deze tijd hieraan behoefte.

Bekijk de integrale Engelse tekst.

Richard Bot onderscheiden met het gouden ereteken voor bijzondere verdiensten voor de kerkmuziek in Nederland

Op zondag 13 oktober 2019, bij het vieren van zijn 40-jarig jubileum als kerkmusicus in Voorschoten, is Richard Bot onderscheiden met het gouden ereteken voor bijzondere verdiensten voor de kerkmuziek in Nederland. Deze bijzondere onderscheiding werd hem opgespeld door de secretaris van het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging Hans Speetjens, die hem toesprak. Tijdens de feestelijke eucharistieviering, ontving Richard Bot van de oud-bisschop van het bisdom Rotterdam, mgr. A. van Luyn de gouden Sint-Gregoriusmedaille voor zijn veertig jaren als kerkmusicus in de parochie St. Laurentius in Voorschoten. Van de parochie in Voorschoten ontving hij de Laurentiuspenning.

 • Hits: 28

Richard Bot 40 jaar kerkmusicus in Voorschoten

Richard BotOp zondag 13 oktober 2019 om 11.00 u viert Richard Bot zijn 40-jarig jubileum als kerkmusicus in Voorschoten met een feestelijke mis met als celebrant Mgr. A. van Luyn in de St. Laurentiuskerk, Leidseweg 102 te Voorschoten.

Het parochiekoor St. Laurentius o.l.v. de jubilaris Richard Bot met organist Louise Hillen en het Amsterdams Blazersensemble, zal de Missa Brevis in B  van Christopher Tambling ten gehore brengen. De muzikale invulling van deze viering kunt u vinden via deze link.

Richard Bot is naast kerkmusicus in de parochie St. Laurentius, Diocesaan Referent Kerk, Interieur en kerkelijke Kunst, Medewerker liturgie & Kerkmuziek bij de afdeling Pastorale Dienstverlening en
Voorzitter van de Diocesane instelling voor liturgie muziek St.-Gregorius in het bisdom Rotterdam.

 • Hits: 128

Start HBO opleiding r.-k. kerkmuziek Rotterdam

Op zaterdag 5 oktober start de nieuwe HBO opleiding Kerkmuziek te Rotterdam-IJsselmonde. Met 15 zaterdagen nog in 2019 begint het eerste jaar van een cyclus van drie.
Voor meer informatie zie: www.kerkmuziekopleidingen.nl.

 • Hits: 47

Nieuwe Christoffelmis Aart de Kort

DISGIn de muziekbijlage september 2019 van het Gregoriusblad is gepubliceerd de nieuwe Christoffelmis van Aart de Kort voor SATB koor, volkszang en orgel.
Om kennis te maken met de deze prachtige Nederlandse mis melden wij de volgende data:Muziekbijlage Gregoriusblad

 • Op zaterdag 16 november a.s. beleeft deze mis zijn première tijdens de diakenwijding in de kathedraal van Rotterdam om 11.00 uur.
 • Op zondag 8 december is de mis te beluisteren tijdens de tv uitzending van de eucharistieviering om 10.00 uur.
 • Op zaterdag 18 januari wordt de mis gepresenteerd tijdens een diocesane scratchdag in Capelle aan den IJssel georganiseerd door de DISG Bisdom Rotterdam.
  Uitvoerenden zijn de Kathedrale Cantorij H. Laurentius en Elisabeth onder leiding van Marc Schaap en organist Aart de Kort.
 • Hits: 158

Scratchdag en concert Abraham-oratorium

Abraham-oratoriumZin in een dagje zingen + een mooi concert? Maak kennis met het Abraham-oratorium van Dirk Zwart en doe mee met de scratchdag op 5 oktober!  Aanmelden kan nog steeds!

Het Abraham-oratorium "Hemelluisteraar", op teksten van Martin de Geus, is een toegankelijk werk uit 2016 van bijna anderhalf uur, wederom bestaande uit lezingen en liederen, dankbaar om in te studeren en uit te voeren door het betere amateurkoor of amateur-kamerkoor als zelfstandig concert, of in het kader van een kerkelijk project. In dit oratorium worden episodes uit het leven van Abraham verklankt, ontleend aan de hoofdstukken 11-25 uit het bijbelboek Genesis: zijn vertrek uit Haran, de belofte van talrijk nageslacht, de geschiedenis met Hagar en Ismaël, de naamsverandering in Abraham, het bezoek van de drie mannen aan Abraham en Saraï, de geboorte van Isaak, de beproeving op de berg in Moria, de dood van Sara, Abrahams huwelijk met Ketura en ten slotte zijn dood.

Martin de Geus (met wie Zwart inmiddels al vier oratoria schreef) schrijft prachtige teksten: toegankelijk, rijk van inhoud en soms ronduit ontroerend.
Voor dit oratorium heeft Dirk Zwart ervoor gekozen alleen een piano (= uiteraard een vleugel) als begeleidingsinstrument te gebruiken. Daaraan zijn viool en cello toegevoegd, wat voor een intense muzikale sfeer zorgt. Van de 23 delen zijn er drie "koralen" voor de gemeente.

Deelnemers aan de scratchdag kunnen thuis partijtjes instuderen via http://www.dirkzwart.com/cds/150-abraham-oratorium-qhemelluisteraarq.

De scratchdag wordt gehouden op zaterdag 5 oktober in de Brugkerk in Amersfoort, vanaf 11:00, concert om 19:30. Meld je nu aan, liefst via https://forms.gle/Rt2iWUDhwvzHxfyV8 of via email: compositiefonds@gmail.com. Zie ook www.dirkzwart.com.

Concert Abraham-oratorium 5 oktober 2019

Gewoon komen luisteren kan natuurlijk ook: het Abraham-oratorium wordt uitgevoerd om 19:30 in de Brugkerk (Schuilenburgerweg) in Amersfoort. De toegang is gratis, na afloop is er een collecte ter dekking van de kosten.

 • Hits: 60

Najaarsconcert Cantorij in kathedraal van het bisdom Rotterdam op 18 oktober

Op vrijdagavond 18 oktober a.s. verzorgt de Laurentius en Elisabeth Cantorij van het Bisdom Rotterdam een najaarsconcert in de kathedrale kerk HH. Laurentius en Elisabeth, Mathenesserlaan 305, Rotterdam.

Op het afwisselende programma staan werken van onder meer Fauré, Van Amelsvoort, Mozart, Vivaldi en Rutter. Het concert begint om 20.00 uur en duurt met pauze tot ca. 21.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur. Entree is gratis. Na afloop is er een deurcollecte.
De Laurentius en Elisabeth Cantorij onder leiding van Marc Schaap is in 1989 speciaal opgericht voor het vervullen van de kathedrale taken vanuit de hoofdkerk van het bisdom Rotterdam en voor het uitdragen van de liturgische muziek in diverse stijlen.  Zie ook de website: cantorijrotterdam.nl

 • Hits: 45

Concert eigentijdse Nederlandse kerkmuziek op 2 november 2019

Springlevend! Oude woorden, nieuwe kerkmuziekOnder de naam Springlevend! Oude woorden, nieuwe kerkmuziek wordt op 2 november in de prachtige oude Jacobikerk te Utrecht een uniek concert gegeven, dat helemaal bestaat uit eigentijdse Nederlandse kerkmuziek. Er zal muziek klinken van Toon Hagen, Hayo Boerema, Geerten Liefting, Wouter van Belle, Karel Demoet, Richard Vos, Aart de Kort, Peter Sneep, Dirk Zwart en anderen. Het concert wordt gegeven door twee koren: de Sweelinck-cantorij van de Oude Kerk te Amsterdam, en kamerkoor Cantiago uit Utrecht, beide onder leiding van de jonge dirigent Herman Mussche. Gerrit Christiaan de Gier bespeelt het orgel.

Het concert is een initiatief van de Stichting Nieuwe Kerkmuziek, die zich al meer dan 10 jaar inzet voor de voortgang en promotie van nieuwe Nederlandse kerkmuziek voor koren en cantorijen. De stichting onderhoudt de publiekswebsite www.kerkmuziek.nu, en heeft in 2009 de promotie-cd ‘Kerkmuziek van nu’ op de markt gebracht. In de jaren daarna zijn zeven cd’s gemaakt, die elk gevuld zijn met werk van één componist. Achtereenvolgens verschenen in de serie ‘Vocale kerkmuziek’ cd’s met muziek van Kees van Eersel, Daniel Rouwkema, Jaco van Leeuwen, Richard Vos, Dirk Zwart, Aart de Kort en Willem Blonk. Tijdens het concert op 2 november zal de achtste cd in deze serie worden gepresenteerd met muziek van Peter Sneep.
Na afloop van het concert is onder het genot van een drankje gelegenheid tot napraten en kennismaking met aanwezige componisten, en zijn de cd’s van de Stichting Nieuwe Kerkmuziek met korting te koop.
Het concert begint om 20.00u. Kaarten voor het concert à € 10,- (voorverkoop) zijn binnenkort verkrijgbaar via www.kerkmuziek.nu of www.cantiago.nl. Aan de kerk op 2 november kosten ze € 12,-.

Workshop nieuwe kerkmuziek op 2 november 2019

Voorafgaand aan het concert op 2 november vindt om 16:00 een workshop plaats waar dirigenten en koorzangers en andere belangstellenden kunnen kennismaken met een keur aan nieuwe Nederlandse kerkmuziek voor cantorij of koor. Dirigent Herman Mussche zal met de aanwezigheden muziek doorzingen. Deze workshop vindt eveneens plaats in de Jacobikerk. Deelname kost € 10,- Aanmelden via de e-mail van www.kerkmuziek.nu: info@kerkmuziek.nu

 • Hits: 326

Wonen in klanken - biografie Maurice Pirenne

Biografie PirenneOp 10 november aanstaande verschijnt de langverwachte biografie van Maurice Pirenne. Na een eerdere uitgave over het leven en werk van Floris van der Putt (rector cantus van de Schola, 1954-1965) kon die van Maurice Pirenne (rector cantus 1965-1991, organist Sint-Janskathedraal (1991-2007) niet uitblijven. Maurice was jarenlang geestelijk adviseur van de KDOV.

Op zijn grafsteen staat gebeiteld: Priester-Musicus. Bewust in die volgorde. Dat is ook de volgorde die in het boek gehanteerd wordt, waar Jan Jaap Zwitser het leven van Pirenne beschrijft en Anton Vernooij de beschrijving van de muziek voor zijn rekening neemt.
In een rijk geïllustreerde uitgave van ca. 400 pagina’s volgen we het leven en werk van de jonge Maurice die met zijn ouders naar ’t Heike in Tilburg gaat, zijn weg naar de seminaries van Beekvliet en Haaren, zijn studie aan het conservatorium in Tilburg en aan het Istituto Pontificio di musica sacra in Rome, zijn benoemingen tot kapelaan, rector cantus en organist in de kathedraal. En ook de daarmee gepaard gaande twijfels: “Wil ik dit wel? Kan ik dit wel? Als ze mij maar niet vragen…”

Naast een duik in het leven in die tijd op een seminarie, krijgen we ook een beeld van het muzikale terrein dat ineens open ligt na Vaticanum II, het Tweede Vaticaanse Concilie. Kerkmuziek in de landstaal. Maurice was als de dood dat er allerlei rijmelarijtjes zouden ontstaan op onnozele melodieën. Hij, Floris van der Putt en een beperkt aantal anderen sprongen in het ontstane gat en schreven het ene werk na het andere. Psalmen, missen, motetten en meer zagen het levenslicht. Uiteraard op goede teksten en goede Bijbelse vertalingen.
Met psalm 23 (Mijn Herder is de Heer) voor de uitvaart van mgr. Bekkers en psalm 93 (Koning is onze God) schreef hij wellicht zijn bekendste werken, maar er is zo ontzettend veel meer. De afgelopen 10 jaar heeft de Stichting Maurice Pirenne veel van die werken uitgegeven om zo de nalatenschap van Maurice niet te laten verstoffen in een archief, maar juist om die tot leven en klinken te brengen.
De biografie is voor sommigen een hernieuwde kennismaking en voor anderen een nieuwe ervaring.

Op zondagmiddag 10 november aanstaande (15.30 uur) wordt de biografie gepresenteerd in de Sint-Jan met een concert met werken van Maurice Pirenne. Samen met een meer dan 10-koppig blazersensemble brengen de Schola onder leiding van Jeroen Felix en de Capella Brabant onder leiding van Marc Versteeg (ook een oud Scholalid uit de tijd van Maurice) het “Loflied op de wijsheid, psalm 150, Aandachtig Drieluik en Domine Salutis Meae”. 

Vanaf 10 november is het boek voor € 22,50 verkrijgbaar via de website: www.stichtingmauricepirenne.nl en de infobalie in de Sint-Jan, maar ook te bestellen via info@stichtingmauricepirenne.nl.

 • Hits: 54

Nederlandse Maria vespers op zondag 27 oktober 2019

Ave MariaDe Schola Cantorum van de St. Adrianuskerk in Naaldwijk zingt op zondag 27 oktober 2019 om 16.30 u de Nederlandse Maria vespers van Gerard Lesscher pr.

De volgende vespers in Naaldwijk zijn: zie: www.nederlandsgraduale.nl.

 • Hits: 44

Vakopleiding r.-k. kerkmuziek

Studie rooms-katholieke kerkmuziek
In Nederland kan de studie rooms-katholieke kerkmuziek niet meer worden gestudeerd op HBO-niveau. Het bisdom Rotterdam organiseert eenmalig een driejarige HBO-opleiding kerkmuziek (met een maximale uitloop naar een vierde jaar).
Organisten en dirigenten die geen kerkmuziekdiploma hebben, zijn formeel onbevoegd of maar ten dele bevoegd!

Voor wie?
Professionele organisten en dirigenten die nog geen diploma r.-k. kerkmuziek hebben, worden uitgenodigd zich aan te melden. Ook kerkmusici die in het bezit zijn van het diploma “Kerkmusicus III” of menen aan de toelatingsvoorwaarden te voldoen, kunnen zich aanmelden. De studie leidt op voor de bevoegdheidsverklaring II of voor bevoegdheidsverklaring I als de betreffende student een masterdiploma (voorheen C-diploma, UM of 2e fase studie) van een conservatorium in het bezit heeft.

Docenten
Docenten zijn o.a. dr. Richard Bot (liturgie, hymnologie en gregoriaans), Wouter Blacquière (orgel), Hans van der Toorn (koordirectie).
Jaarlijkse cursuskosten rond de € 1000,00 inclusief examenkosten.

Meer info
De studie start in oktober van elk jaar. Alle kandidaten dienen een toelatingsexamen af te leggen.
Meer informatie op www.kerkmuziekopleidingen.nl

 • Hits: 67

1e Certificaat liturgische muziek

James KeubenOp vrijdag 28 juni jl.  is het eerste certificaat liturgische muziek uitgereikt aan priesterstudent James Keuben, student van het Ariëninstituut te Utrecht, met de eindscore 9.

In 2016 is de eerste driejarige opleiding liturgische muziek gestart voor priesterstudenten in het kader van een aanvullend studie- en vormingsprogramma. Dit programma is bestemd zowel voor de priesterstudenten van het aartsbisdom als van de bisdommen Rotterdam en Breda. De opleiding liturgische muziek is gebaseerd op een leerplan liturgische muziek dat op interdiocesaan niveau is vastgesteld. Het programma omvat drie modules rond de volgende onderwerpen: recitatief (I), geschiedenis en theorie van het gregoriaans (II), psalmodie, ordinarium en proprium(III). De modules bestaan uit een theoretische en een praktische component. Iedere module wordt afgesloten met een examen. Na het afleggen van drie examens met goed gevolg, ontvangt de student het certificaat.

 • Hits: 80

Scratchdag rond de nieuwe Christoffelmis van Aart de Kort

DISG organiseert in het najaar 2019 een scratchdag rond de nieuwe Christoffelmis van Aart de Kort (verschijnt in september).

Meer nieuws volgt.

 • Hits: 105

Impulsdag voor kinderkoordirigenten in Langeraar

Op zaterdagmiddag 28 september 2019 organiseert DISG in het bisdom Rotterdam een impulsdag voor kinderkoordirigenten in Langeraar.

Meer nieuws volgt.

 • Hits: 74

Orgelconcert Gerard Legierse: de diversiteit van het orgel

O p zondagmiddag 23 juni om 15.00 uur kunnen orgelliefhebbers hun hart weer ophalen in de Bonifatiuskerk. Met als titel 'de diversiteit van het orgel' bespeelt Gerard Legierse In de concertserie 'Muziek in de Bonifatius' het hoofdorgel van deze kerk aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk.

Op het hoofdorgel (Kam en van der Meulen 1841 met drie klavieren en pedaal en 40 registers) voert Gerard Legierse werken uit van J.S. Bach, A. Guilmant, M. Reger en een door een hem zelf gecomponeerd werk. Dit bijzondere programma vertegenwoordigt de mogelijkheden van het instrument op het gebied van verschillende composities en componisten die, door de uitgebreide variaties van registraties en interpretaties van de werken die op het orgel gespeeld worden met een scala van klankkleur, variaties en emoties, de luisteraar zal imponeren. Zo wordt de Passacaglia van Bach met verschillende klankkleuren geregistreerd op basis van de tekst van het "onze Vader" volgens een interpretatie van de vorig jaar op 25 mei overleden organist/componist Piet Kee, die stadsorganist was van de Bavo in Haarlem. Vandaar dat dit concert begint met het koraal 'Vater unser im Himmelreich' als eerbetoon aan deze componist. Gerard Legierse (1951) is sinds 2004 als vaste organist en dirigent verbonden aan de
H. Bonifatiuskerk in Rijswijk. Hij is ook dirigent van de Schola Cantorum, het parochieel gemengd koor Gloria Deo en de koorschool van deze kerk. Legierse studeerde aan het Rotterdams Conservatorium de hoofdvakken orgel en piano. In 1979 behaalde hij het solistendiploma 'met onderscheiding'. In 1989 studeerde Legierse aan het Conservatoire National de Région de Paris interpretatie en improvisatie bij Marie-Louise Jaquet en Jean Langlais. Hij sloot deze studie af met 'Une medaille d'or' en behaalde er in 1991 de 'Prix d'Excellence'. Legierse concerteert regelmatig in binnen- en buitenland en verzorgde vele malen orgelbespelingen voor de radio. Dit bijzondere orgelconcert is onderdeel van de concertserie 'Muziek in de Bonifatius' aan de Van Vredenburchweg 69 in Rijswijk. Het begint om 15.00 uur en duurt een uur. De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte en de mogelijkheid een glaasje te nuttigen.

Bron: Groot Rijswijk; 19 juni 2019

 • Hits: 88

Jos Laus Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

on ridderOp zondag 26 mei is dirigent, organist en kerkmusicus Jos Laus van de St. Jacobuskerk in Den Haag door de burgemeester van Rijswijk drs. Michel Bezuijen koninklijk onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde in de kerk St. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat in Den Haag aansluitend aan de H. Mis waarin Jos Laus zijn vijftigjarig jubileum als kerkmusicus vierde.

Jos Laus werd daarbij door burgemeester Bezuijen geroemd om zijn vele werk voor de kerkmuziek, als inspirerend koordirigent van vele koren in Rijswijk en Den Haag. Als kerk- en concertorganist, orgeldeskundige, artistiek adviseur, auteur en zelfs orgelbouwer. Werkzaamheden die hij in Rijswijk en Den Haag en de rest van Nederland, tot zelfs tot ver over de landsgrenzen heeft verricht.

 • Hits: 85

Concert en CD-presentatie ‘Himmelwärts’ op 21 mei 2019

HimmelwrtsStichting ‘Venster op muziek in de Lambertus’ bestaat 10 jaar en dat wordt in 2018-2019 groots gevierd. Met het concert ‘Himmelwärts’ op 21 mei a.s. om 20:00 uur presenteren Jenny Haisma, sopraan, en Eric Koevoets, orgel, de jubileum-CD met dezelfde titel in de H. Lambertuskerk, Oostzeedijk-Beneden 1-3 te Rotterdam Kralingen. Centraal staan de hemelse Wesendonck-lieder van Richard Wagner. Daar omheen zijn solo-orgelwerken te horen van Carl Ph.E. Bach, Dupré en Reger, gespeeld op het Maarschalkerweerdorgel, één van de meest poëtische orgels in Nederland.
‘Ja, es stieg auch mir ein Engel nieder, und auf leuchtendem Gefieder führt er, ferne jedem Schmerz, meinen Geist nun himmelwärts!’
Dit is de laatste strofe van het lied ‘Der Engel’ van de ‘Wesendonck-Lieder’ van Richard Wagner, dat tijdens het concert te horen is én op de CD Himmelwärts is te beluisteren. Het laatste woord, himmelwärts, vat de intenties samen van de composities van de CD. Elk opgenomen stuk kent een zoektocht dan wel een strijd om tot verlossing of vereniging met een hoger doel te komen. Naast werken van Wagner staan er de indringende Variationen über ‘Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen’ van Franz Liszt en de Toccata sur un Choral van Charles Tournemire op deze CD. Ook het concert kent deze zelfde sfeer. De CD wordt uitgebracht door Tulip Records en is mede tot stand gekomen door subsidie van de Erasmusstichting.

 • Hits: 87

Franse onderscheiding voor Nederlandse toonkunstenaars

Jos Laus 2017 2In 2019 is organist en dirigent Jos Laus door de Franse Société Académique d'Education et d' Encouragement Arts-Sciences-Lettres te Parijs onderscheiden met de vergulde medaille (Médaille de Vermeil) voor zijn verdiensten voor de Franse muziek en cultuur. De kandidaat ontvangt voor het eerst deze onderscheiding.

De onderscheiding wordt zaterdag 22 juni a.s. tijdens een officiële en feestelijke bijeenkomst te Parijs uitgereikt.

In Nederland zal de officiële uitreiking plaats vinden op een nog nader te vermelden datum. Deze uitreiking zal omlijst worden door een feestelijk concert en receptie.

Susanna Veerman
gedelegeerde van de Société Académique (ASL) in Nederland

 • Hits: 85

Orgelconcert H. Joannes de Dooperkerk te Pijnacker

00627 Pijnacker RK Joh de Doper 1892 Oostlaan 36 ZH opname 19 04 2008 foto Edward Ippel Hoorn 13Op 26 mei 2019 te 15.00 uur vindt er een bespeling plaats van het recent gerestaureerde P.J. Adema-orgel in de Joannes de Dooperkerk, Oostlaan 38, te Pijnacker. Het orgel is gerestaureerd door Adema's Kerkorgelbouw b.v. uit Hillegom. Het concert wordt verzorgd door adviseur Ton van Eck en de vaste bespelers Ed van Aken en Gerard Bart. Orgelbouwer Ronald van Baekel zal een toelichting geven op de restauratie. Het geheel is gratis toegankelijk. Na afloop wordt er koffie en thee geschonken.

 • Hits: 89

Diocesane studiedag ‘Orgelmuziek voor hoogfeesten’

Logo DISG5Welke orgelmuziek is er beschikbaar voor hoogfeesten als Pinksteren, Sacramentsdag en Drievuldigheidszondag? Op deze vraag ging organist Aart de Kort in met zijn lezing tijdens de studiedag ‘Orgelmuziek voor hoogfeesten’ van de Diocesane Instelling voor liturgische muziek St.-Gregorius (DISG). Zo’n dertig organisten uit parochies van het bisdom Rotterdam kwamen samen op 6 april in de kerk St. Paulus Bekering in Capelle a/d IJssel om inspiratie op te doen voor het spelen van passende orgelmuziek in de liturgieviering tijdens hoogfeesten.

“Elk hoogfeest heeft zijn eigen ‘tune’ zou je kunnen zeggen: een eigen muzikale kleur”, vertelt Richard Bot, voorzitter van de DISG. “Organisten hebben de taak om mensen in de juiste gemoedstoestand te brengen voor het geestelijke woord dat in de viering tot hen gesproken wordt. Zo roept de melodie van ‘Wij komen tezamen’ of ‘Stille nacht’ direct Kerstmis op. Maar wat de juiste muziek moet zijn bij hoogfeesten als Sacramentsdag of Drievuldigheidszondag, is bij veel organisten minder bekend.” 

Om uit te leggen hoe muziek liturgisch functioneel kan zijn, vergelijkt Richard Bot het met muziek in een winkel: “Uit onderzoek blijkt dat muziek in een winkel ook functioneel werkt. Als je muziek hoort tijdens het winkelen en die muziek stelt je op je gemak, dan ben je eerder geneigd iets te kopen. Als je binnenkomt in een kerk en het is er doodstil, dan is dat ook anders dan wanneer er muziek klinkt. En als die muziek ook nog eens de juist sfeer oproept, bijvoorbeeld van Sacramentsdag, dan vallen de kwartjes op z’n plek zou je kunnen zeggen.”

Aart de KortOrganisten spelen doorgaans muziek voorafgaand aan de viering, tijdens de offerande of communie en na afloop van de viering  of als voorbereiding op het gezangen bij de intrede, offerande, en communie.. “Wil die muziek liturgisch functioneel zijn, dan maak je als organist daarin een koppeling met de vocale muziek die tijdens die liturgieviering klinkt”, legt Bot uit. “Door de eeuwen heen is dat altijd al zo geweest. Bach schreef bijvoorbeeld het Komm Schöpfer Gott  Heiliger Geist (=‘Veni Creator Spiritus)’. Als hij dan een variatie daarop speelde, dan herkenden mensen dat als muziek die hoort bij het hoogfeest van Pinksteren.” 

Inleider Aart de Kort is organist van de Kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth te Rotterdam en pianist bij de balletafdeling van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Aan het einde van de studiedag gaf hij een mini-orgelconcert waarin hij enkele complete muziekstukken speelde van de voorbeelden die hij eerder in zijn lezing aanhaalde.

Ook ontvingen de deelnemers een hand-out met daarin een omschrijving van een aantal hoogfeesten en suggesties voor muziekstukken die daarbij passen. Ook staat er een lijst in met ‘vindplaatsen van muziek’. Richard Bot: “Het is vaak lastig om zelf muziekstukken te zoeken. Lang niet alles is vindbaar op internet. Veel muziek is ook auteursrechtelijk beschermd. Als organisten kunnen snuffelen en inkijken, werkt dat het beste. Daarom informeren we mensen graag over winkels waar je bladmuziek voor orgel kunt vinden.”

“Orgel spelen tijdens vieringen, je talent en gave om muziek te maken en beschikbaar stellen aan de geloofsgemeenschap is echt een roeping”, zegt Richard Bot. De studiedag heeft plaats in het Jaar van de Roepingen van het bisdom Rotterdam. “Organisten die naar de studiedag toekwamen laten ook zien dat het een roeping is: ze zijn bereid een studiedag te volgen om zich te scholen en daarmee serieus vorm te geven aan die roeping.

 • Hits: 133

Gregoriaanse Maria vespers op zondag 19 mei 2019

Ave MariaDe Schola Cantorum van de St. Adrianuskerk in Naaldwijk zingt op zondag 19 mei 2019 om 16.30u gregoriaanse Maria vespers.

De volgende vespers in Naaldwijk zijn: zie: www.nederlandsgraduale.nl.

 • Hits: 112

Nederlands Gregoriaans Festival 2019 - aanmelding scholae

Gregoriaanse koren en scholae kunnen zich nu aanmelden voor de Gregoriaanse Estafette Voordracht in de kathedrale basiliek van St. Jan te ’s-Hertogenbosch. De tijden zijn (onder voorbehoud): zaterdag 15 juni van 13.30 uur tot 15.30 uur en zondag 16 juni van 13.45 uur tot 15.00 uur. Lees verder in de uitnodigingsbrief.

Er wordt hard gewerkt aan de invulling van het programma van het Gregoriaans Festival 2019. Een aantal programmapunten ligt reeds vast: concerten, lezingen, workshops, première-uitvoering van de opdrachtcompositie.

 • Hits: 96

Katharsis uit Tilburg wint achtste editie Nationaal Middenkorenfestival

Katharsis uit Tilburg heeft zaterdag 16 maart het Nationaal Middenkorenfestival gewonnen. Katharsis (o.l.v. Martin Hoondert) won de eerste prijs bij de vakjury. De tweede prijs was voor het Zoetermeerse Incanto o.l.v. Willien van Wieringen, de derde prijs ging naar City Singers uit Almere o.l.v. Gera de Vries. De publieksprijs ging naar Incanto.

Sinds 2004 bestaat dit festival voor middenkoren: uit het hele land komen zangers en zangeressen bij elkaar voor zang en ontmoeting.  Zeven koren uit het hele land streden om de prijzen. De Martinuskerk in Hoogland was dit jaar de locatie van de zangwedstrijd.

De diversiteit aan koren garandeert elk festival weer een boeiende luisterervaring: van swingende pop tot klassiek repertoire. De liederen zijn net zo divers als de middenkorengeneratie.

 • Hits: 114
footerlogo2016
 
favicon