Nieuws

 

Voor cursussen en studiedagen, zie Cursussen en opleidingen

 

Bijeenkomst bezuinigingen koren

De NSGV Utrecht organiseert op zaterdag 16 maart a.s. in de Antoniuskerk in Ede een dag voor dirigenten, organisten en koorbestuurders. Onder leiding van dagvoorzitter Jozef Wissink zal gesproken worden over de bezuinigingen op koren en kerkmuziek die in veel parochies binnen ons bisdom plaatsvinden. Aan de hand van een NSGV-brochure zullen we ervaringen uitwisselen en toewerken naar een aantal criteria waarmee de communicatie kan worden aangegaan met parochiebesturen. De dag begint om 10.00 uur met ontvangst en zal vanaf 10.30 uur duren tot circa 14.00uur. De kosten voor koffie/thee bedragen € 1, -; de lunch dient u zelf te regelen. Het adres van de Antoniuskerk is Stationsweg 112, 6711 PZ, Ede. De kerk ligt ± 200 metervan station Ede-Wageningen. Rondom de kerk is ruime parkeergelegenheid voorhanden. Opgeven via secretariaat Utrecht: post@nsgv-aartsbisdom.nl 

 

Abonnement op "de Sleutel"

Zoals u weet loopt dit magazine “De Sleutel” al weer enige tijd op proef. Elke parochie ontvangt deze (gratis) ter verspreiding aan koren, dirigenten, organisten, voorgangers, etc. De afgelopen tijd zijn er reacties en verzoeken bij ons binnengekomen of het niet mogelijk is om De Sleutel ook privé te ontvangen.

Nu, voor een jaarabonnement van slechts € 4,95 krijgt u ons blad ook thuis. Meldt u simpelweg aan door een email te sturen naar: post@nsgv-aartsbisdom.nl En vermeld hierbij “abonnement De Sleutel”. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze redactie: zie colofon.

  • Hits: 259

Subsidie privélessen organisten en andere begeleiders

Ben je organist of begeleider van een koor? En denk je weleens dat je het koor en de liturgie beter zou kunnen ondersteunen als je les zou nemen? In dat geval kun je subsidie aanvragen bij de NSGV. Wij willen graag de kwaliteit van kerkmuziek bevorderen en daar hoort scholing door professionals ook bij.
De subsidieregeling houdt in dat de lessen voor 1/3 deel door jezelf betaald worden, 1/3 deel door de parochie waar je aan verbonden bent en het laatste deel wordt door de NSGV gesubsidieerd. Uiteraard moet je wel les krijgen van een geschoolde docent. Voor meer informatie of een subsidie aanvraag kun je je wenden tot het secretariaat.

Deze regeling geldt niet voor door de NSGV georganiseerde cursussen of workshops.

  • Hits: 178

Aanbieding van de CD “Dat zij U kennen"

Eind 2007 heeft de NSGV aartsbisdom een CD uitgebracht ter gelegenheid van het afscheid van kardinaal Simonis. Onder de titel “Dat zij U kennen”, naar de wapenspreuk van de kardinaal, is de CD intussen goed ontvangen. Er is een lied opgenomen onder de gelijknamige titel. Dit lied is speciaal voor de kardinaal geschreven in opdracht van de NSGV aartsbisdom. Andries Govaart schreef de tekst, geïnspireerd op het Johannesevangelie, Wouter van Belle tekenende voor de compositie.

Omslag CD 
Naast dit lied staat er nog 18 niet eerder opgenomen en veelal recente liturgische liederen op. Uitgangspunten van de stukken op deze cd:

  • hedendaagse liederen voor verschillende type koren (jongerenkoren, middenkoren, klassieke koren)
  • psalmliederen, acclamaties, gezongen zegenbede en misdelen
  • liederen met thema doop, huwelijk en uitvaart
  • gericht op liturgische bruikbaarheid en uitvoerbaarheid

Er zijn nog exemplaren verkrijgbaar. Daarom kunnen de laatste exemplaren aangeschaft worden voor € 10,- (ex. 2,50 verzendkosten). Eventuele informatie via het secretariaat. Bestellen via E-mail: post@nsgv-aartsbisdom.nl

  • Hits: 188