Utrecht

Kerkelijke instelling "Sint Cecilia"

Met de start van een nieuw kerkelijk jaar is in het Aartsbisdom Utrecht in 2020 een nieuwe instelling voor kerkmuziek opgericht: de Kerkelijke Instelling Sint Caecilia – kortweg Sint Caecilia. Deze zal voortaan de belangen behartigen voor de kerkmuziek in het aartsbisdom. Deze heeft alle activiteiten van de afdeling Utrecht van de NSGV overgenomen. 

Voor ons aanbod van studiedagen en cursussen, zie: Cursussen en opleidingen